Strona internetowa Igrzysk

www.igrzyskalzszamosc2015.pl  

REGULAMIN

Finału Centralnego XVIII OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSK LZS  

Finał Centralny jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

I.CEL

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  w środowisku wiejskim
 • Promocja i podsumowanie systemu imprez masowych  
 • Promocja nowych konkurencji i dyscyplin sportowych
 • Promocja aktywności fizycznej i edukacji zdrowotnej
 • Promocja aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej
 • Współpraca z samorządami   i innymi  jednostkami  działającymi  w środowisku na rzecz wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 1. ORGANIZATOR
 • Krajowe Zrzeszenie  LZS
 • Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie

            III.  PARTNERZY, SPONSORZY

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Prezydent Miasta Zamość
 • Gmina Zamość
 • MPZ LZS w Zamościu
 • KS Agros Zamość
 • KS Return Zamość
 • UKS Azymut Zamość
 • KSS VIS w Zamościu
 • OSiR Zamość

III.TERMIN I MIEJSCE

                27-29.08.2015r. Zamość, woj. lubelskie.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 

1.W Igrzyskach prawo startu mają:

 • kobiety i mężczyźni  urodzeni w roku  1997  i starsze/si
 • członkowie LZS/LKS posiadający obywatelstwo polskie
 • pracownicy i działacze samorządowi wszystkich szczebli
 • członkowie Rad Wojewódzkich Zrzeszenia LZS
 • parlamentarzyści.
 1. Każde województwo może zgłosić:

     w limicie:  50 osób plus  5  osób  towarzyszących

     poza limitem:   blok  integracyjny -  16 osób,  w tym osoby towarzyszące.

 1. Dokumentacja wymagana do weryfikacji:
 • lista imienna z serią i numerem dowodu osobistego
 • legitymacja LZS z opłaconymi składkami za  2015 rok
 • dokument tożsamości (do okazania)
 • aktualne badania lekarskie lub oświadczenie
 • zaświadczenie (kopia) o stopniu niepełnosprawności
 • uczestnicy czwórboju dla władz - muszą posiadać dokument stwierdzający  pełnioną funkcję, dowód osobisty i badania lekarskie (zgodę lekarza na udział w zawodach lub oświadczenie).

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA  IGRZYSK

 1. 1. Igrzyska  zostaną przeprowadzone  według  obowiązujących przepisów Polskich

      Związków Sportowych i niniejszego regulaminu.

 1. Uczestnicy Igrzysk mogą startować w dowolnej liczbie konkurencji.
 2. W każdej grze zespołowej województwo może wystawić tylko 1 zespół.
 3. Losowania gier zespołowych odbędą się na odprawie technicznej.
 4. Drużyna zweryfikowana i rozlosowana podczas odprawy technicznej, a która nie stawiła się do pierwszego wyznaczonego meczu jest zdyskwalifikowana i pozbawiona punktów dla województwa. Sędzia główny konkurencji nie ma prawa powtórzyć losowania.
 5. System rozgrywek w grach: „każdy z każdym” w grupach. W zawodach muszą być wyłonione wszystkie miejsca.
 6. Losowania przeciągania liny kobiet i mężczyzn odbędą się przed rozpoczęciem zawodów.

 

VI. PROGRAM IGRZYSK

            Konkurencje zespołowe

 1. Piłka nożna kobiet drużyn 5 osobowych 

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 5 zawodniczek w tym bramkarka+ 3   zawodniczki rezerwowe, urodzone w  roku 1997  i starsze. Rozgrywki są prowadzone na boisku o nawierzchni  trawiastej  lub sztucznej o wymiarach  25m x 42m,  bramki 2m x 5m. Czas gry i system rozgrywek uzależniony będzie od  ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany na odprawie technicznej podczas losowania. Obowiązującym obuwiem są  lanki lub  korkotrampki, obowiązują ochraniacze na nogi.  Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Rozgrywki zostaną  przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPN.

 1. Piłka nożna mężczyzn drużyn 5 osobowych

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 5 zawodników w tym bramkarz  + 3 zawodników  rezerwowych,  urodzeni  w  roku 1997  i starsi. Rozgrywki są  prowadzone na boisku o nawierzchni trawiastej  wymiarach  25m x 42m, bramki 2m x 5m. Czas gry i system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany na odprawie technicznej podczas losowania.  Obowiązującym obuwiem są  lanki lub  korkotrampki, obowiązują ochraniacze na nogi. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Rozgrywki zostaną  przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPN.

 1. Piłka siatkowa kobiet drużyn 3 osobowych

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 5 zawodniczek. Startują zawodniczki urodzone  w roku 1997 i starsze. Turniej zostanie rozegrany na boisku z mączki ceglanej lub trawiastym o wymiarach 14m x 7m. System rozgrywek zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS. Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

 1. Piłka siatkowa mężczyzn drużyn 3 osobowych  

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 5 zawodników. Startują zawodnicy urodzeni w roku 1997 i starsi. Turniej zostanie rozegrany na boisku z mączki ceglanej lub trawiastym o wymiarach 18 m x 9 m. System rozgrywek zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

 1. Piłka siatkowa plażowa kobiet

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 2 zawodniczki.   Startują zawodniczki urodzone w roku 1997 i starsze. Turniej zostanie rozegrany na boisku piaszczystym o wymiarach 16m x 8m. System rozgrywek zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS. Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 

 1. Piłka siatkowa plażowa mężczyzn

   Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 2 zawodników.   Startują zawodnicy   urodzeni  w roku 1997 i starsi. Turniej zostanie rozegrany na boisku piaszczystym o  wymiarach 16m x 8m. System rozgrywek zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami  PZPS.  Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

 1. Koszykówka kobiet drużyn 3 osobowych

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 5 zawodniczek. Startują zawodniczki urodzone w roku 1997 i starsze. Turniej zostanie rozegrany na boisku asfaltowym lub w hali sportowej na 1/2 części boiska. Gra na jeden kosz. System rozgrywek oraz czas gry zostanie podany podczas weryfikacji  i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Podczas turnieju obowiązują przepisy PZKosz.

 1. Koszykówka mężczyzn drużyn 3 osobowych

          Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 5 zawodników. Startują zawodnicy    urodzeni  w roku 1997 i starsi. Turniej zostanie rozegrany na boisku asfaltowym lub w  hali sportowej na 1/2 części boiska. Gra na jeden kosz. System rozgrywek oraz czas gry zostanie podany podczas weryfikacji i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Podczas turnieju obowiązują przepisy PZKosz.

 1. Przeciąganie liny kobiet

Uczestniczy jedna drużyna z województwa w 5-cio osobowym składzie. Startują zawodniczki urodzone  w roku 1997 i starsze. Konkurencja rozegrana będzie systemem pucharowym, mecz do  dwóch wygranych. System „rosyjski”. Obowiązuje obuwie sportowe o płaskich podeszwach bez kolców, korków, obcasów, obuwia typu „traper”.     

 1. Przeciąganie liny mężczyzn

Uczestniczy jedna drużyna z województwa w 5-cio osobowym składzie. Startują zawodnicy urodzeni  w roku 1997 i starsi. Konkurencja rozegrana będzie systemem pucharowym, mecz do  dwóch wygranych. System „rosyjski”.

Obowiązuje obuwie sportowe o płaskich podeszwach bez kolców, korków, obcasów, obuwia typu traper .       

Konkurencje drużynowe:

 1. Marsz na orientację drużyn 3 osobowych

Konkurencja ma charakter pieszej wycieczki  turystyczno – krajoznawczej i polega na przejściu określonej trasy turystycznej w wyznaczonym limicie czasowym. Startują zawodnicy urodzeni  w roku 1997 i starsi. W trakcie wycieczki uczestnicy wykonują zadania turystyczne:

 • odnajdywanie i rozpoznawanie oznaczonych obiektów krajoznawczych
 • pokonanie trasy na czas

O kolejności decyduje największa suma punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje czas uzyskany przez drużynę.

 1. Przenoszenie worków z piaskiem mężczyzn

       Startuje reprezentacja województwa w 4 osobowym składzie. Startują mężczyźni   urodzeni w roku  1997 i starsi. Każdy zawodnik przenosi wahadłowo worki z piaskiem o wadze 50,40,30 kg. Na dystansie 20 m. (każdy zawodnik pokonuje dystans 100 m – 60 metrów z obciążeniem, 40 bez).  O kolejności decyduje najlepszy czas uzyskany przez drużynę.                                                   

13.Czwórbój dla władz  (kręgle, strzały na bramkę, rzuty lotką, rzuty podkową)

      Startuje reprezentacja województwa w 3 osobowym składzie:

 • 1 pracownik samorządowy (gminy, powiatu, województwa)
 • 1 członek  Rady Wojewódzkiej Z LZS
 • 1działacz samorządowy (radny gminy, powiatu, województwa lub parlamentarzysta).

Kręgle - zbijanie piłką do piłki ręcznej  10 kręgli z odległości 10 m  - jeden rzut próbny,  5 ocenianych.  Za każdy strącony kręgiel – 5pkt. O wyniku  decyduje ilość strąconych kręgli z pięciu  prób.

Strzały na bramkę - strzały  piłką nożną na bramkę 1m x 1m z odległości 11 m  - 1 strzał  próbny,  5 ocenianych, 10pkt za celny  strzał.

Rzuty lotką – rzut lotką do tarczy punktowej od 1 do 10 pkt z odległości 2,5 m,  3 rzuty próbne, 5 ocenianych.     

Rzuty podkową – rzuty podkową do celu. Na ziemi, w odległości  5 m od linii rzutów wyznaczona tarcza o wymiarach 2,5mx2,5m z punktacją od 1 do 10 pkt, 3 rzuty próbne, 5 ocenianych. O miejscu drużyny decyduje łączna suma punktów zdobytych  przez 3 zawodników we wszystkich konkurencjach (nie punktują oddzielnie pojedyncze konkurencje). W każdej konkurencji  drużyna  może zdobyć maksymalnie  150 pkt. 

 1. Czwórbój kobiet (rzuty piłką lekarską, rzuty podkową, kręgle, rzuty lotką)

Startuje reprezentacja województwa w  4 osobowym składzie  kobiet urodzonych w roku 1997  i starsze.

     Rzuty piłką lekarską - rzuty piłką lekarską 2 kg znad głowy, rzuty piłką lekarską tyłem. Zawodniczka wykonuje   2 rzuty (znad głowy i tyłem), o wyniku decyduje suma odległości  obu rzutów.

       Rzuty podkową - rzuty podkową do celu. Na ziemi, w odległości  5 m od linii rzutów wyznaczona tarcza o wymiarach 2,5 m x2,5 m z punktacją  od 1 do 10 pkt,  3 rzuty próbne, 5 ocenianych.

          Kręgle  - zbijanie piłką do piłki ręcznej 10 kręgli z odległości 10 metrów, 1 rzut próbny, 5 ocenianych, za każdy strącony kręgiel – 5 pkt.  O wyniku decyduje ilość strąconych kręgli z pięciu prób.

       Rzuty lotką - rzuty  lotką do tarczy punktowej od 1 do 10 pkt z odległości 2,5 m. 3 rzuty próbne, 5 ocenianych. 

O miejscu drużyny decyduje łączna suma punktów zdobytych przez 4 zawodniczki we wszystkich konkurencjach (nie punktują oddzielnie pojedyncze konkurencje). W każdej konkurencji drużyna może zdobyć maksymalnie 200 pkt.

 1. Wielobój sprawnościowy(rowerowy tor przeszkód, sztafeta sprawnościowa, slalom   piłkarski)

Startuje 1 drużyna z województwa  w  4 osobowym  składzie:  2 kobiety i 2 mężczyzn urodzonych w 1997 roku  starsi.          

 Rowerowy tor przeszkód (40 m) -  slalom  między tyczkami/pachołkami, przejazd pod    poprzeczką, przejazd po kładce, półmetek /20 m od startu/ powrót na linię startu, jazda na wprost, przekazanie roweru następnemu uczestnikowi.

Sztafeta sprawnościowa - polega na przebiegnięciu dystansu 60 m z przeszkodami: bieg w worku 10 metrów, bieg 10 metrów i przejście przez szarfę, bieg tyłem 10 metrów, obiegnięcie półmetka na 30 metrze, bieg 10 metrów i przeskok nad płotkiem wysokość 80 cm, bieg 10 metrów i przejście pod płotkiem wysokość 1metr, bieg 10 metrów do linii startu mety - 60 metrów.  Kolejność startu: kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna.

 

Slalom piłkarski – prowadzenie piłki nogą między chorągiewkami lub pachołkami na dystansie 20metrów  do półmetka, po minięciu półmetka uczestnik bierze piłkę w rękę i powrót na linię startu - 20 metrów. O kolejności  zajętych miejsc decyduje  łączny czas uzyskany przez drużynę  w wieloboju.

Konkurencje indywidualne

 1. Letni biatlon 3000 m (nordic walking, strzelanie)

Każde województwo ma prawo wystawić maksymalnie 2 zawodniczki  i 2 zawodników urodzonych w roku 1997 i starsi.

Marsz z linii startu do miejsca strzelania – 1km, strzały z broni pneumatycznej – /karabinek/ w pozycji leżąc, odległość do tarczy 10 m, tarcza o wymiarach  17 cm x 17 cm, 8 strzałów,  5 najlepszych punktowanych, wyjście na kolejny odcinek marszu – 1km   i powrót na strzelnicę, strzały w pozycji stojącej, odległość do tarczy 10 m, tarcza o wymiarach  17 cm x 17 cm, 8 strzałów, 5 najlepszych punktowanych, marsz na linię startu mety – 1 km.

O kolejności zajętych miejsc decydować będzie łączna punktacja za czas marszu i strzelanie  (tabela punktów pomocniczych w załączeniu).

 

 1. Letni biatlon 2500m (nordic walking, strzelanie) kategoria wiekowa  50+

Każde województwo ma prawo wystawić maksymalnie 1 zawodniczkę i 1 zawodnika.

Marsz z linii startu do miejsca strzelania – 1km, strzały z broni pneumatycznej – /karabinek/ w pozycji leżąc, odległość do tarczy 10 m, tarcza o wymiarach 17 cm x 17 cm,   8 strzałów, 5 najlepszych punktowanych, wyjście na kolejny odcinek marszu – 1km i powrót na strzelnicę, strzały w pozycji stojącej, odległość do tarczy 10 m,  tarcza o wymiarach  17 cm x 17 cm,  8 strzałów, 5 najlepszych punktowanych, marsz na linię startu mety – 500 m.

O kolejności zajętych miejsc decydować będzie łączna punktacja za czas marszu i strzelanie  (tabela punktów pomocniczych w załączeniu).

 

 1. Wyciskanie odważnika 17,50 kg mężczyzn  urodzonych w roku  1997 i starsi

 Konkurencja rozegrana będzie  w kategorii  do 85 kg i + 85 kg

Województwo może reprezentować 1 zawodnik w 1 kategorii wagowej.

Zawodnicy wyciskają lewą lub prawą ręką odważnik na wyprostowane ramię bez uginania nóg w kolanach i odrywania stóp od podłoża. W przypadku nieprawidłowego wykonania próba nie będzie zaliczona do wyniku a sędzia prowadzący konkurencję może ją przerwać i zakończyć. Decyzja sędziego jest ostateczna. O kolejności decyduje ilość zaliczonych podniesień, w przypadku jednakowego wyniku decydować będzie waga zawodnika. Ważenie zawodnika przed rozpoczęciem próby.

 

 1. Przerzucanie opony traktorowej

Województwo może wystawić  do konkursu 2 zawodników  urodzonych w roku 1997  i starsi. Zawodnik przerzuca oponę na dystansie 20 metrów, o zwycięstwie decyduje najlepszy czas uzyskany przez zawodnika.

            VII.  BLOK   INTEGRACJI

                 Startują uczestnicy z niepełnosprawnością intelektualną.

                   Program:

                  1.Lekka atletyka: 60m, skok w dal,  rzut piłką lekarską

                  2.Tenis stołowy: gry indywidualne i podwójne w kategorii kobiet i mężczyzn

                  3.Konkurencje rekreacyjne 

                     a/  rzut ringo na palik – odległość 2 m

                       b/ rzut lotką – odległość  2,5 m

                       c/ rzut piłką do kosza – 5 rzutów

                     d/ tor przeszkód

 

  Zwycięzcy  w kategorii kobiet i mężczyzn w poszczególnych konkurencjach zostają  nagrodzeni medalami. Wszyscy uczestnicy otrzymają  upominki  a województwa puchary.