Wyniki poszczególnych spotkań przedstawiają się następująco:

 

Końcowy rozkład tabelowy:

 

Film podczas koncertu zespołu muzycznego "Big Cyc"