Szczegóły regulaminu:

Cel:

  • Popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta i gminy Zelów

  • Wyłonienie reprezentacji Zelowa na igrzyska powiatowe (15 X I2015r. w Łobudzicach)

 

Organizator:

  • Zarząd MG LKS Zelów

  • LZS ZSP Zelów

 

Termin i miejsce:

  • 11 listopad 2015 (środa) godz. 15:00

  • Hala sportowa przy ZSP Zelów (ul. Kilińskiego 5

Uczestnictwo:

W igrzyskach startować mogą wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Zelów bez ograniczeń wiekowych, szkoły, koła LZS, zakłady pracy, Ochotnicze Straże Pożarne, SPON i inne organizacje. Zawodnik / zawodniczka może startować tylko w jednej konkurencji. W danej konkurencji dana drużyna może wystawić maksymalnie dwóch zawodników i dwie zawodniczki. Suma punktów z konkurencji indywidualnych daje kolejność w punktacji drużynowej. Zawodnicy winni posiadać strój i obuwie sportowe.

Igrzyska odbędą się w następujących konkurencjach: szachy, warcaby, tenis stołowy, rzut lotką, biegi przełajowe, przeciąganie liny, wielobój sprawnościowy, odważnik.

 

Punktacja w/w konkurencji:

I – 10 pkt, II – 8 pkt, III – 7 pkt, IV – 6 pkt, V – 5 pkt, VI – 4 pkt, VII – 3 pkt, VIII – 2 pkt.

 

Nagrody:

Drużynowo: I – II – III – puchary

Indywidualne: I – II – III – nagrody rzeczowe.


Dyscypliny:

Szachy, warcaby.

     W igrzyskach drużyna wystawia po dwóch zawodników i zawodniczek w szachach
i warcabach 64-polowych. System rozgrywek podany zostanie na odprawie z wyłonieniem wszystkich miejsc (punktuje 1-8 miejsc).

 

Tenis stołowy:

    Drużynę reprezentuje dwóch zawodników oraz dwie zawodniczki. Zawodnicy powinni posiadać strój sportowy. System gry zostanie omówiony na odprawie z wyłonieniem wszystkich miejsc (punktuje 8 zawodniczek i 8 zawodników).

 

Biegi przełajowe:

     Startują o dwie zawodniczki i dwóch zawodników. Miejsce zajęte na mecie decyduje
o kolejność zawodniczki / zawodnika indywidualnie. Kolejność miejsc indywidulanych łącznie decyduje o kolejności reprezentacji w biegach, a przy równej ilości – wyższe miejsce zajęte przez zawodniczkę / zawodnika z danej drużyny.

 

Podnoszenie odważnika – 17,5kg

    Startuje po dwóch zawodników, obowiązkowo w strojach sportowych ( koszulka z krótkim rękawem i spodenki). Zawodnik podnosi odważnik oburącz, na wysokości klatki piersiowej aby ręce i tułów tworzył kąt prosty. Mierzony jest czas utrzymania takiej pozycji do momentu gdy tułów z rękami nie będzie tworzył kąta prostego. Decyduje indywidualnie czas obu zawodników, składa się na wynik końcowy reprezentacji.

 

Przeciąganie liny:

    Startują drużyny trzy osobowe (2 mężczyzn + 1 kobieta). Zawodnicy przeciągają linę
w skarpetkach bawełnianych, obuwie sportowe bez podeszwy antypoślizgowej.

 

Rzut lotką:

    Startuje po dwie zawodniczki i zawodników z danej drużyny. Kobiety wykonują rzut
z odległości 3 metrów, mężczyźni z 4 metrów. Punktuje pięć ważnych rzutów, zawodnik przed ważnymi rzutami ma do wykorzystania w ramach rozgrzewki po dwa próbne rzuty (istnieje możliwość zrezygnowania z próbnych rzutów). O kolejności indywidualnej decyduje suma pięciu rzutów ( przy równej sumie decyduje ilość wyższych trafień). Do punktacji drużynowej zalicza się ilość zdobytych punktów indywidualnie, oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn.
(w przypadku równej ilości punktów drużyny, decyduje wyższy miejsce indywidualne).

 

Wielobój sprawnościowy:

    W wieloboju sprawnościowym startuje po dwóch zawodników ( mężczyzna lub kobieta)
w trzech konkurencjach: rzut piłką do kosza (5 rzutów), rzut piłką lekarską 2kg do tyłu, slalom sprawnościowy. O kolejności zawodników indywidualnie decydują najlepsze wyniki z trzech konkurencji. Do punktacji drużynowej zalicza się łączny wynik dwóch zawodników/czki.

 

Końcowe wyniki dostępne na naszej stronie internetowej. WWW.LKSZELOW.PL