23 kwietnia br. w siedzibie Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Łodzi odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy na lata 2016-2020. Powiat bełchatowski był reprezentowany przez działaczy LZS, wśród nich Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska, Prezes MG LKS w Zelowie Szczepan Krajda, Sekretarz Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Bełchatowie Władysław Błoch, Członek Zarządu MG LKS Andrzej Gudzio. W wyniku wyboru jawnego głosowania na Prezesa jednogłośnie wybrano dotychczasowego Prezesa, który pełni funkcję od kilku kadencji Marka Mazura. Dużym wyróżnieniem i jednocześnie docenieniem całej aktywności w zorganizowaniu zawodów szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego oraz centralnego jest wybór na Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi Szczepana Krajde, który jednocześnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia LZS w Bełchatowie. Szczepan Krajda od 1969 roku związany z Ludowymi Zespołami Sportowymi. Od 1991r. był członkiem Prezydium RW z LZS w Piotrkowie, a od 2000 w Łodzi. W latach 2004-2008 Skarbnik Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi. W latach 2008-2011 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Łodzi, Od ponad czterdziestu lat związany jest z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łobudzicach, w ostatnich latach pełni funkcje Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Zelowie. W Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Sekretarzem został Władysław Błoch. W zjeździe tym frekwencja uczestniczących delegatów wyniosła aż 93%! Relacja zdjęciowa dostępna w zakładce "Galeria Zdjęć"