13 czerwca w Ręcznie na obiekcie sportowym Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi odbyły się coroczne Wojewódzkie Letnie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych. W tegorocznych igrzyskach LZS świętowaliśmy wojewódzkie 70-lecie powstanie Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Wśród gości zaproszonych naszą gminę reprenzetowała Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie Agnieszka First, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Radny Rady Miejskiej w Zelowie Andrzej Gudzio. Podczas uroczystości  został poświęcony nowy sztandar dla Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS oraz wręczono Wacławomi Chęcińskiemu, Henrykowi Trębaczowi, Andrzejowi Gudziowi, Władysławowi Błochomi okolicznościowe medale pamiątkowe z okazji założenia 70-lecia LZS. 

    W dalszej części programu zostały przeprowadzone igrzyska w konkurencjach piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, biegach lekkoatletycznych, przeciąganiu liny oraz bloku integracyjnego. W wyniku zmagań sportowych MG LKS Zelów zwyciężyła w konkurencjach piłki nożnej oraz piłki koszykowej oraz lekkiej atletyce mężczyzn. W klasyfikacji ogólnej bloku integracyjnego zelowska młodzież ze SPON Zelów zajęła wysokie drugie miejsce. W ostatecznym podsumowaniu tegorocznych igrzysk MG LKS Zelów została sklasyfikowana na wysokim trzecim miejscu! Zarząd Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Zelowie dziękuje wszystkim uczestniczką i uczestnikom za start w poszczególnych dyscyplinach, sportową rywalizacje i godne reprezentowanie podczas tegorocznych igrzysk. Relacja zdjęciowa,