Regulamin dostępny w formacie pdf

 

REGULAMIN

Mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego

w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.


Zalew „Patyki” gm. Zelów – 31.08.2014r

 

CEL:

- popularyzacja plażowej piłki siatkowej

ORGANIZATOR:

-  Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Bełchatowie;

-  Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie;

-  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy ZSO w Zelowie

TERMIN I MIEJSCE:

-  31 sierpień 2014r (niedziela) godz. 930 boisko przy Zalewie „Patyki” koło Zelowa

-  900 przyjazd ekip i odprawa techniczna

UCZESTNICTWO:

- w mistrzostwach prawo startu mają członkowie LZS, LKS, ULKS, którzy przedstawią:

  • aktualne badania lekarskie
  • dowód tożsamości stwierdzający miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na terenie danej gminy

c)  zawodnicy zrzeszeni w związkach sportowych – licencje
-   reprezentacja gminy w poszczególnych kategoriach może liczyć maksymalnie po dwa zespoły

-   startują drużyny 2 - osobowe

-   system rozgrywek zostanie ustalony na odprawie technicznej

-   mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS dotyczących piłki plażowej

ZASADY FINANSOWANIA:

  • koszty organizacyjne pokrywa organizator
  • koszty diet oraz dojazdu jednostki delegujące

NAGRODY:
- za zajęcie miejsc w poszczególnych kategoriach I-II-III statuetki oraz dyplomy

POSTANOWIENIE KOŃCOWE:

  • zawodnicy musza być ubezpieczeni od następstw NW
  • organizator nie zapewnia napoi oraz szatni
  • organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione
  • kwestie nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzygnie organizator