Terminarz (pdf)

Regulamin (pdf)

 

======================

Poniżej przedstawiamy regulamin:

 

  1. Cel:

- popularyzacja piłki nożnej;

  1. Organizator:

- Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie;

  1. Termin i miejsce:

- 28.09.2014 (niedziela). Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie;

- 14:00 Zbiórka drużyn uczestniczących w turnieju;

  1. Uczestnictwo:

- w turnieju uczestniczą drużyny i zawodnicy niezrzeszeni w OZPN po 30.06.2014

- zabrania się dokoptowania zawodników Metanol-u do drużyn. Konsekwencją walkowerów podczas Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej;

- drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników;

- jednorazowo na boisku gra 6 zawodników (5 + bramkarz);

- drużyna winna jest posiadać aktualne badania lekarskie – odpowiada kierownictwo drużyny.

  1. Sposób przeprowadzenia turnieju:

- system gry w turnieju „każdy z każdym”;

- czas gry 12 minut bez zmiany stron;

- liste uczestniczących zawodników danej drużyny należy podać organizatorowi
w dniu zawodów przed pierwszym meczem;

  1. Nagrody:

- wszystkie drużyny odszymają puchary

  1. Postanowienie końcowe:

- organizator nie ponosi odpowiedzialność za rzeczy zaginione;

- zawodnicy winni posiadać obuwie miękkie;

- w spawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

 

Wpisowe od drużyny wynosi 30 zł.