1. Organizator:
  - Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi;

  - Ministerstwo Sportu i Turystyki;
  - Urząd Marszałkowski w Łodzi;
  - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie;
  - Powiatowe Zrzeszenie LZS w Bełchatowie

 2. Termin i miejsce:
  05.2015r (piątek) – obiekt zalew „Patyki” koło Zelowa;
  930
  – przyjazd ekip i weryfikacja;

  1000 – otwarcie zawodów;
  od 1015 – start biegów według kolejności:
  - szkoły podstawowe – dziewcząt – 1000m;
  - szkoły podstawowe – chłopcy – 1000m;
  - szkoły gimnazjalne – dziewcząt – 1000m;
  - szkoły gimnazjalne – chłopcy – 1000m;
  - szkoły ponadgimnazjalne – dziewcząt – 1000m;
  - szkoły ponadgimnazjalne – chłopcy – 1000m
  Istnieje możliwość łączenia poszczególnych biegów

 3. Uczestnictwo:

- Drużyna składa się z 5 zawodniczek/zawodników;
- Bieg odbywa się wokół zalewu „Patyki”;
- Trasa biegu wynosi około 1000m;
- Drużyna musi posiadać jednolite stroje sportowe;
- Drużyna musi posiadać pałeczkę sztafetową;
- w zawodach prawo startu posiadają uczniowie danej szkoły;
- Uczestnicy powinni posiadać legitymację szkolną, aktualne badania lekarskie, oraz ważne
  ubezpieczenie NW;

 1. Zasady finansowania:
  - Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy;

    - Koszty przejazdu, diet – jednostki delegujące;
 1. Nagrody:
  - Miejsce I-III drużynowo w każdej kategorii szkół dziewcząt i chłopców – medale

  i puchary ufundowane przez:
  a). szkoły podstawowe dziewcząt i chłopców – fundator MG LKS Zelów;
  b). szkoły gimnazjalne dziewcząt i chłopców – fundator PZ LZS w Bełchatowie;
  c). szkoły ponadgimnazjalne dziewcząt i chłopców – fundator WZ LZS w Łodzi

 

 1. Postanowienie końcowe:
  - Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione;

  - Kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzygnie organizator w porozumieniu
     z sędzią głównym mistrzostw.