Skład Zarządu na lata 2011-2015

 

W dniu 3 grudnia 2011 r. na Walnym Zebraniu

Sprawozdawczo-Wyborczym Rady Powiatowej LZS w Bełchatowie

wybrano nowe władze na kadencje 2012-2015

  

Skład Rady Powiatowej Zrzeszenia

Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Bełchatowskiego 

Urszula Świerczyńska - Przewodnicząca RP Z LZS

Szczepan Krajda - Zastępca Przewodniczącego

Jan Gurazda - Zastępca Przewodniczącego

Kamil Ładziak - Zastępca Przewodniczącego

Zenon Król - Skarbnik RP Z LZS

Władysław Błoch - Sekretarz RP Z LZS

Stanisław Różycki - Członek

Jacek Bakalarczyk - Członek

Monika Kulik - Członek

Marek Kamiński - Członek

Wojciech Szczęsny - Członek

Wiktor Wojewoda - Członek

Józef Kowalski - Członek

Paweł Wasiak - Członek

Piotr Zientarski - Członek


Powiatowa Komisja Rewizyjna

Mariusz Kryza - Przewodniczący

Aleksander Frączkowski - Zastępca Przewodniczącego

Rafał Marek - Członek

 

Delegaci na zjazd Wojewódzki Z LZS 

Urszula Świerczyńska

Szczepan Krajda

Zenon Król

Władysław Błoch

Stanisław Różycki

Jan Gurazda

Marek Kamiński

Bogdan Stasiak

 

<<< Skład Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Łodzi >>>