5). Regulamin:

- Drużyna składa się maksymalnie z 15 zawodników;
- W lidze nie mogą grać zawodnicy, zarejestrowany w OZPN na sezon 2014 / 2015;
- Mogą grać zawodnicy zarejestrowani w OZPN pod warunkiem ukończenia 35 lat;

- Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek musi dostarczyć imienną listę  zawodników. W innym przypadku drużyna nie będzie dopuszczona do rozgrywek;
- Na liście może się znajdować maksymalnie 15-nastu zawodników z wpisaną obok datą urodzenia;
- Runda rewanżowa rozpocznie się od 6 stycznia 2014 roku;

- Obowiązkowy jest podpis każdego zawodnika na liście zgłoszeń;
- Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości;
- System gry rozgrywek „każdy z każdym”

- W przypadku niezgodności regulaminowych będzie przyznawany walkower (5:0);
- W przypadku w którym drużyna nie stawi się do meczu przyznawany jest jeden punkt minusowy (-1pkt);
- Wszelkie zastrzeżenia i protesty zgłaszane odnośnie rozgrywek ligowych ;musi być zgłoszone w dniu zawodów do organizatora.;
- Ustala się gospodarzy kolejki do których należy zabezpieczenie ładu i czystości podczas 

meczy i po meczach.

6). Przepisy Halowej Piłki Nożnej:

-   Auty wykonujemy nogą;
-  Za dotknięcie piłki sufitu obiektu sportowego dyktowany jest aut z linii bocznej
    w miejscu dotknięcia piłki;
-  Bramkarz wprowadza piłkę do gry dowolnie (ręką lub nogą);

-  W momencie położenia piłki przez bramkarza – piłka jest w grze;
-  Na hali nie ma gry wślizgiem – rzut wolny pośredni;
-  Na hali nie ma gry ostrej – bark w bark;
-  Jednorazowo na boisku może znajdować się 5-ciu zawodników ( w tym bramkarz);
-  Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym;
-  Czas gry 2 x 15 minut z dwu minutową przerwą;

-  Za utrudnienie wprowadzeniu piłki do gry ( 3 metry ) zawodnik zostaje ukarany 1 minutą;
- Kary indywidualne: kartka żółta – 3 minuty, kartka czerwona – 10 minut, i po upływie
  kary może grać inny zawodnik, ukarany nie gra do końca meczu;
-  Drużyna, która nie pojawi się na meczu bez uprzedzenia organizatora:  
   zostanie ukarana 1 – punktem ujemnym,  drużynie przeciwnej zostaną przyznane 3 – punkty,
   a wynik meczu zostanie ustalony jak walkower – 5:0;

- W przypadku zejścia drużyny z boiska przed upływem regulaminowego czasu gry bez wyraźnych powodów, drużynie zostanie odebrany 1 – punkt, a wynik meczu zostaje ustalony jako walkower 5:0;

- Wyjątkiem stanowi sytuacja gdy przeciwnik drużyny schodzącej z boiska wygrywa różnicą bramek większą niż – 5, wówczas wynik zostaje utrzymany „ z boiska”

- Drużyna może przystąpić do meczu w składzie 3 – osobowym, skład może być uzupełniony
   w trakcie trwania meczu;
- Mecz zostaje przerwany w momencie gdy na boisku pozostanie 2 – zawodników jednej z drużyn;

- W przypadku otrzymania czerwonej kartki i uwzględnieniu ciężaru gatunkowego tego przewinienia    

  ukarany zawodnik może być zawieszony na okres określonych kolejek ( może to być od 1-nej do kilku);

  według opisu sędziego w sprawozdaniu meczowym;
- W przypadku wybitnie nie sportowego zachowania się lub uderzenia sędziego zawodnika może być

  wykluczony z rozgrywek;

- przyłapanie zawodnika spożywającego alkohol na terenie ZSP w Zelowie automatycznie drużyna zostaje

  wykluczona z rozgrywek;
- Drużyny po rundzie wstępnej mogą dokona stałej zmiany dwóch zawodników;
- Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności;
- Pozostałe zasady gry zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
- Dla najlepszych drużyn ufundowane zostaną puchary i nagrody;
- Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

O  ostatecznej kolejności decyduje:

- Liczba zdobytych punktów;
- Bezpośredni mecz (ewentualnie rzuty karne);
- W przypadku więcej jak dwóch drużyn z taką samą liczbą punktów, ustala się
  dodatkową tabelę zainteresowanych drużyn;
- Różnica bramek strzelonych i straconych;
- Ilość strzelonych bramek,

Wpisowe od drużyny wynosi 150 złoty, które należy wpłacić najpóźniej przed rozpoczęciem rozgrywek.

Więcej informacji ligowych – wyniki, terminarz, regulamin, tabele poszczególnych kolejek na stronie internetowej www.liga.lkszelow.pl