Oceń naszą stronę

ANKIETA. Zapraszamy do ocenienia naszej strony internetowej

Regulamin IX Zelowskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej 2015/2016

puchar Prezesa Fundacji Rozwoju Gminy Zelów

Marka Góreckiego

 

1). Organizator:
- Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie,
- Fundacja Rozwoju Gminy Zelów - LZS – ZSP Zelów

2). Cel:
Propagowanie sportu, jako formy relaksu, odpoczynku i przyjemnego spędzenia czasu wolnego;

3). Uczestnictwo:
Udział drużyn niezrzeszonych w związkach piłki nożnej

4). Miejsce:
Liga rozgrywana będzie W hali sportowej przy ZSP w Zelowie (ul. Kilińskiego); 5).

Regulamin:
- Drużyna składa się maksymalnie z 15 zawodników;
W lidze nie mogą grać zawodnicy zarejestrowani w OZPN klasy okręgowej lub wyższej na sezon 2015 / 2016;
- Mogą grać zawodnicy zarejestrowani w OZPN pod warunkiem ukończenia 35 lat;
- Mogą grać zawodnicy zarejestrowani w OZPN w kategorii wiekowej junior;
- Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek musi dostarczyć imienną listę zawodników;
W innym przypadku drużyna nie będzie dopuszczona do rozgrywek;
- Na liście może się znajdować maksymalnie 15-nastu zawodników z wpisaną obok datą urodzenia;
- Runda rewanżowa rozpocznie się od 6 stycznia 2016 roku;
- Obowiązkowy jest podpis każdego zawodnika na liście zgłoszeń;
- Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości;
- System gry rozgrywek „każdy z każdym”
- W przypadku niezgodności regulaminowych będzie przyznawany walkower (5:0);
- W przypadku w którym drużyna nie stawi się do meczu przyznawany jest jeden punkt minusowy (-1pkt);
- Wszelkie zastrzeżenia i protesty zgłaszane odnośnie rozgrywek ligowych muszą być zgłoszone w dniu zawodów organizatorowi;
- Drużyna rozgrywająca mecz w poszczególnej kolejce najpóźniej 15 minut przed planowanym meczem powinna być gotowa wejść na boisko celem rozegrania meczu;
- Ustala się gospodarzy kolejki, do których należy zabezpieczenie ładu i czystości podczas meczy i po meczach.

6). Przepisy Halowej Piłki Nożnej:
- Auty wykonujemy nogą;
- Za dotknięcie piłki sufitu obiektu sportowego dyktowany jest aut z linii bocznej w miejscu dotknięcia piłki;
- Bramkarz wprowadza piłkę do gry dowolnie (ręką lub nogą);
- W momencie położenia piłki przez bramkarza – piłka jest w grze;
- Na hali nie ma gry wślizgiem – rzut wolny pośredni;
- Na hali nie ma gry ostrej – bark w bark; 
- Jednorazowo na boisku może znajdować się 5-ciu zawodników ( w tym bramkarz);
- Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym;
- Czas gry 2 x 15 minut z dwu minutową przerwą;
- Za utrudnienie wprowadzeniu piłki do gry ( 3 metry ) zawodnik zostaje ukarany 1 minutą;
- Kary indywidualne: kartka żółta – 3 minuty, kartka czerwona – 10 minut, i po upływie kary może grać inny zawodnik, ukarany nie gra do końca meczu;
- Drużyna, która nie pojawi się na meczu bez uprzedzenia organizatora: zostanie ukarana 1 – punktem ujemnym, drużynie przeciwnej zostaną przyznane 3 – punkty, a wynik meczu zostanie ustalony jak walkower – 5:0;
- W przypadku zejścia drużyny z boiska przed upływem regulaminowego czasu gry bez wyraźnych powodów, drużynie zostanie odebrany 1 – punkt, a wynik meczu zostaje ustalony jako walkower 5:0;
- Wyjątkiem stanowi sytuacja gdy przeciwnik drużyny schodzącej z boiska wygrywa różnicą bramek większą niż – 5, wówczas wynik zostaje utrzymany „ z boiska”
- Drużyna może przystąpić do meczu w składzie 3 – osobowym, skład może być uzupełniony w trakcie trwania meczu;
- Mecz zostaje przerwany w momencie gdy na boisku pozostanie 2 – zawodników jednej z drużyn;
- W przypadku otrzymania czerwonej kartki i uwzględnieniu ciężaru gatunkowego tego przewinienia ukarany zawodnik może być zawieszony na okres określonych kolejek ( może to być od 1-nej do kilku); według opisu sędziego w sprawozdaniu meczowym;
- W przypadku wybitnie nie sportowego zachowania się lub uderzenia sędziego zawodnika może być wykluczony z rozgrywek;
- przyłapanie zawodnika spożywającego alkohol na terenie ZSP w Zelowie automatycznie drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek; - Drużyny po rundzie wstępnej mogą dokona stałej zmiany dwóch zawodników;
- Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności;
- Pozostałe zasady gry zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
- Dla najlepszych drużyn ufundowane zostaną puchary i nagrody;
- Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.
O ostatecznej kolejności decyduje: - Liczba zdobytych punktów;
- Bezpośredni mecz (ewentualnie rzuty karne);
- W przypadku więcej jak dwóch drużyn z taką samą liczbą punktów, ustala się dodatkową tabelę zainteresowanych drużyn; - Różnica bramek strzelonych i straconych; - Ilość strzelonych bramek,

Wpisowe od drużyny wynosi 200 złoty, które należy wpłacić najpóźniej przed rozpoczęciem rozgrywek.

Więcej informacji ligowych – wyniki, terminarz, regulamin, tabele poszczególnych kolejek na stronie internetowej www. lkszelow.pl

 

 

ORGANIZATOR

WYSZUKIWARKA

Zapisz się!

Regulamin